Demans'ın Evreleri

Demans, Alzheimer ya da inme gibi hastalıklardan kaynaklanan beyin hasarından dolayı görülür. Kişide görülen belirtiler hasarın beynin hangi bölgesinde oluştuğuna bağlıdır.

Demansın üç ana evresi vardır. Bu evreler hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Birinci Evre

Burada demansın birinci evre belirtileri ile nasıl başa çıkabileceğinizle ilgili bilgiler bulabilirsiniz:

Yönelim bozukluğu
Tekrar etme
İletişim zorlukları
Gerginlik
Unutkanlık

Daha fazla bilgi edin

İkinci Evre

Burada demansın ikinci evre belirtileri ile nasıl başa çıkabileceğinizle ilgili bilgiler bulabilirsiniz:

Amaçsızca dolaşma
Zaman kavramını algılamada zorluk
Yaşanılan olaylar ve kişisel bilgileri unutma
Uyku düzeninde değişiklikler
Kişilik ve davranış değişiklikleri
Sinirlilik

Daha fazla bilgi edin

Üçüncü Evre

Burada demansın üçüncü evre belirtileri ile nasıl başa çıkabileceğinizle ilgili bilgiler bulabilirsiniz:

İdrar kaçırma
Davranışta değişiklikler
Kısıtlanmış hareketlilik
Kişileri ve çevreyi tanıma yeteneğini kaybetme
Açıklanamayan ajitasyonlar
Kendi başlarına hareket etmede isteksizlik
Kavrama refleksi
Halüsinasyonlar

Daha fazla bilgi edin