Demensstadier

Demens uppstår när hjärnan skadats av en sjukdom som Alzheimers sjukdom eller av en serie stroke. Vilka symptom som uppstår beror på vilken typ av sjukdom som är upphovet och vilken del av hjärnan som skadats.

Det finns tre huvudstadier av demens. Klicka nedan så får du veta mer om dem.

Första stadiet

Här finner du information och tips om hur du hanterar symptom under första stadiet av demens:

Förvirring
Upprepningar
Kommunikationsproblem
Oro
Glömska

Läs mer

Andra stadiet

Här finner du information och tips om hur du hanterar symptom under andra stadiet av demens:

Vandringar
Tidsförvirring
Glömmer händelser och ens egna livs historia
Ändrade sovvanor
Ändringar i personlighet och beteende
Humörsvängningar och känsloutbrott
Aggression

Läs mer

Tredje stadiet

Här finner du information och tips om hur du hanterar symptom under tredje stadiet av demens:

Inkontinens
Beteendeförändring
Nedsatt rörlighet
Oförmåga att känna igen personer och platser
Oförklarliga sinnesrörelser
Ovillig att rör sig ensam
Gripreflex
Hallucinationer

Läs mer