Zorg voor uzelf

Voor een gezonde levensstijl is het belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt. Voldoende rust (pauzes) nemen is essentieel voor fysiek, intellectueel, sociaal en emotioneel welzijn.

Zorgen voor iemand die aan dementie lijdt, kan heel veel vragen van de zorgverlener.

Klik op de puzzel hieronder voor informatie over hoe u uzelf kunt helpen.

Andere beschikbare resources die voor u van nut kunnen zijn

Klik hier