Derde stadium

In het derde stadium is uitgebreide zorg nodig. Mensen hebben moeite met communiceren, de mobiliteit neemt verder af en er is sprake van ernstige fysieke symptomen die professionele, of in elk geval deskundige zorg noodzakelijk maken.

Hier kun je de symptomen zien

Incontinentie

Lees meer

Gedragsveranderingen

Lees meer

Beperkte mobiliteit

Lees meer

Niet meer herkennen van mensen en plaatsen

Lees meer

Ongegronde angst of opwinding

Lees meer

Niet meer uit zichzelf willen bewegen

Lees meer

Grijpreflex

Lees meer

Hallucinaties

Lees meer