Carer Diary

Hier vindt u informatie over de Carer Diary.

Carer Diary – reflectie op de praktijk

Het is belangrijk dat u, als niet-professioneel zorgverlener, de tijd neemt om stil te staan bij uw ervaringen met de mensen voor wie u zorgt. Reflectie op uw werk in de praktijk is een belangrijke activiteit – u denkt na over de ervaringen die u heeft opgedaan, over de factoren die daarbij een rol hebben gespeeld en over hoe u in de toekomst om zou kunnen gaan met vergelijkbare situaties. Als u regelmatig uw eigen functioneren evalueert, kunt u ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen voor toekomstige zorgactiviteiten. Om u daarbij te helpen, hebben wij een aantal modellen verzameld voor een gestructureerde manier van reflectie op uw activiteiten als zorgverlener, zoals het model van Gibbs uit 1998. Kijkt u maar even naar het diagram hieronder:

Bij de zorg die u geeft aan mensen met dementie kunt u te maken krijgen met diverse situaties die nieuw voor u zijn, waarvan u achteraf misschien vindt dat u er anders mee om had moeten gaan of waarvan u gewoon niet weet hoe u ermee om moet gaan. Op de website:- www.careforcarers.eu vindt u informatie die u helpt beter zicht te krijgen op de verschillende stadia van dementie, de verschijnselen die daarbij optreden en de methoden die u kunt gebruiken om effectief om te gaan met situaties en symptomen. Gebruik de website als begeleiding bij de reflectie op uw functioneren in het algemeen, specifieke ervaringen die u heeft opgedaan of concrete situaties waar u mee te maken heeft gehad.

Aan de hand van het sjabloon hieronder kunt u op een gestructureerde manier reflecteren op uw zorgervaringen. Wij vragen u wel om daarbij niet de werkelijke naam te gebruiken van de persoon of personen voor wie u zorgt.

Download dagboeksjabloon